BİLİMSEL PROGRAM


4 Ekim 2018, Perşembe


08.00-09.00 KURS KAYIT


09.00-17.00 KURSLAR

 Organizasyon Sorumlusu: Prof. Dr. Yücel Demiral


09.00-17.00 Salon 1- Gürültüyle İlişkili Klinik Sorunlar ve Yönetimi

Kurs Sorumlusu: Prof. Dr. Günay Kırkım

 Görevliler: Uzm. Dr. Nejdiye Güngördü Mazıcan, Uzm. Dr. Esra Aydın Özgür


09.00-17.00 Salon 2- Mesleki Toksikoloji Temel Kavramlar

Kurs Sorumlusu: Uzm. Dr. Esra Emerce

 Görevliler: Uzm. Dr. Nur Şafak Alıcı, Uzm. Dr. Seval Müzeyyen Ecin


09.00-17.00 Salon 3- Mesleki Akciğer Hastalıkları Tanısında Radyoloji

Kurs Sorumlusu: Uzm. Dr. Ayşe Coşkun Beyan

 Görevliler: Uzm. Dr. Nur Töreyin, Uzm. Dr. Gökçen Erdoğan


17.00-17.30 KURS KAPANIŞI


17.30-18.00 KONGRE KAYIT


18.00-19.30 KONGRE AÇILIŞ TÖRENİ


19.30-20.30 MÜZİK DİNLETİSİ / KOKTEYL

 


5 Ekim 2018, Cuma


08.00-09.00 KONGRE KAYIT


09.00-09.45 KONFERANS: Meslek Hastalıklarında Tanımlar, Nedensellik ve Uygulamaya Yansıması

 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Alp Ergör, Dr. Ahmet Özlü


 Uzm. Dr. Cebrail Şimşek


09.45-10.15 Kahve Arası


10.15-12.00 PANEL: Meslek Hastalıklarının Tanı, Tedavi, Kayıt ve Bildirim Sistemi Nasıl Olmalı?

 Oturum Başkanları: Op. Dr. Orhan Koç, Prof. Dr. Yücel Demiral


 Sağlık Bakanlığı Görüşü- Dr. Özkan Kaan Karadağ (İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi)

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görüşü- Dr. Bülent Gedikli (İSGÜM)

 Sosyal Güvenlik Kurumu Görüşü


12.00-13.30 Öğle Yemeği


12.00-13.30 TARTIŞMALI POSTER OTURUMU

 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gül Ergör, Prof. Dr. Meral Saygun

 Oturum Başkanları: Dr. Ayşe Öztürk, Doç. Dr. Sibel Kıran

 Oturum Başkanları: Doç. Dr. Hakan Baydur, Uzm. Dr. Ayşe Coşkun Beyan


13.30-15.00 PANEL: Meslek Hastalıkları Tanı Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Yeri ve Önemi

 Oturum Başkanları: Dr. İstemi Oral, Prof. Dr. Arzu Mirici


 İş Yeri Hekimi Bakışı ile- Dr. Zühtü Şahin (İşyeri Hekimleri Derneği)

 İSG Alanında Güvenlik Kültürü- İSG Uzm. Furkan Kahraman (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)

 İşyeri Hemşiresi Bakışı ile- Prof. Dr. Nihal Esin (İŞHEMDER)

 İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Bakışı- Uzm. Dr. Mehmet Erdem Alagüney (Eskişehir Yunus Emre Devlet Hast.)


15.00-15.15 Kahve Arası


15.15-16.15 PANEL: Mesleksel Solunum Sistemi Hastalıkları- Mesleksel Cilt Hastalıkları

 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Eyüp Sabri Uçan, Prof. Dr. Akın Kaya 


 Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları- Prof. Dr. Ahmet Uğur Demir

 Mesleki Dermatozlar- Prof. Dr. Şebnem Aktan


16.15-16.30 Kahve Arası


16.30-17.30 PANEL: Tarafların Meslek Hastalıklarına Bakışı

 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali Naci Yıldız, Uzm. Dr. Mevlüt Karataş


 İşçi Bakış Açısı- Barış İyiaydın (TÜRK İŞ)

 İşveren Bakış Açısı- Ulaş Yıldız (TİSK)

 Sağlık Bakanlığı Yaklaşımı- Dr. Ahmet Özlü (Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Gn. Md. Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanı)

 Sosyal Taraflar ve Meslek Hastalıkları- Prof. Dr. Zeki Erdut (DEÜ İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl.)

 


6 Ekim 2018, Cumartesi


09.00-09.45 KONFERANS: İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlık Alanında Yapılan Çalışmalar ve İleriye Yönelik Perspektif

 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet Uğur Demir, Prof. Dr. Nuray Özgülnar


 Prof. Dr. Arif H. Çımrın


09.45-10.00 Kahve Arası


10.00-11.00 PANEL: Meslek Hastalıklarında Surveyans

 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gül Öz, Prof. Dr. Gül Ergör


 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Organizasyonunda Surveyans- Doç. Dr. Mine Esin Ocaktan

 Sağlık Gözetimi Uygulama Örnekleri- Dr. Buhara Önal

 Ülke Örnekleri- Uzm. Dr. Sultan Pınar Çetintepe


11.00-11.15 Kahve Arası


11.15-12.15 PANEL: Mesleksel Kas İskelet Sistemi Hastalıkları- Mesleksel Nörolojik Hastalıklar

 Oturum Başkanları: Doç. Dr. Engin Tutkun, Prof. Dr. Yeşim Kirazlı


 Mesleki Kas İskelet Sistemi Hastalıkları- Uzm. Dr. Banu Dilek

 Mesleki Nörolojik Hastalıklar- Prof. Dr. Fikret Bademkıran


12.15-12.30 Öğle Yemeği


12.30-13.30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU


13.30-15.00 PANEL: İşyerinde Sağlık ve Hastalık Yönetimi

 Oturum Başkanları: Doç. Dr. Mehtap Türkay, Dr. Hakan Toksöz


 İşe Giriş Muayenesinin Önemi- Uzm. Dr. Atınç Kayınova

 Erişkinlerde Sağlık Taramaları ve Bağışıklama Önerileri- Dr. Öğr. Üyesi Nursel Çalık Başaran

 İş Yerinde Kronik Hastalıkların Yönetimi- Dr. Didem Terzi


15.00-15.15 Kahve Arası


15.15-16.30 PANEL: Meslek Hastalıklarında Güncel Konular

 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bahriye Oya İtil, Prof. Dr. Meral Türk


 İSG Alanında Madde Bağımlılığı- Doç. Dr. Tolga Binbay

 Psikososyal Riskler ve Mobing- Uzm. Dr. Ceyda Şahan

 Çalışma Hayatı ve Kanser- Uzm. Dr. Abdülsamet Sandal

 İş Sağlığı Alanında Laboratuvar Temelli Araştırma Örnekleri- Uzm. Dr. Canan Demir

 Nanotoksikoloji ve İş Sağlığı- Doç. Dr. Özlem Kar Kurt


16.30-17.00 KONGRE KAPANIŞI