BİLİMSEL PROGRAM


4 Ekim 2018, Perşembe


08.00-09.00 KURS KAYIT


09.00-17.00 KURSLAR

 Organizasyon Sorumlusu: Prof. Dr. Yücel Demiral


09.00-17.00 Gürültüyle İlişkili Klinik Sorunlar ve Yönetimi

Best Western Hotel Konak - Akdeniz SalonuKurs Sorumlusu: Prof. Dr. Günay Kırkım

 Görevliler: Uzm. Dr. Nejdiye Güngördü Mazıcan, Uzm. Dr. Esra Aydın Özgür, Öğr. Gör. Dr. Ayşe Öztürk, Prof. Dr. Yücel Demiral


09.00-17.00 Mesleki Akciğer Hastalıkları Tanısında Radyoloji

Sabancı Kültür Sarayı - Seminer SalonuKurs Sorumlusu: Uzm. Dr. Ayşe Coşkun Beyan

 Görevliler: Uzm. Dr. Nur Töreyin, Uzm. Dr. Gökçen Arkan Erdoğan


09.00-17.00 Mesleki Toksikoloji Temel Kavramlar

Best Western Hotel Konak - Ege & Marmara Salonu


Kurs Sorumlusu: Uzm. Dr. Esra Emerce

 Görevliler: Uzm. Dr. Nur Şafak Alıcı, Uzm. Dr. Seval Müzeyyen Ecin


17.00-17.30 KURS KAPANIŞI


18.00-19.30 KONGRE AÇILIŞ TÖRENİ

Hasan Tahsin Salonu

Açılış Protokol Konuşmaları5 Ekim 2018, Cuma

Hasan Tahsin Salonu


08.00-09.00 KONGRE KAYIT


09.00-09.45 KONFERANS: Meslek Hastalıklarında Tanımlar, Nedensellik ve Uygulamaya Yansıması

 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Alp Ergör, Dr. Ahmet Özlü


 Uzm. Dr. Cebrail Şimşek


09.45-10.15 Kahve Arası


10.15-11.30 PANEL: Meslek Hastalıklarının Tanı, Tedavi, Kayıt ve Bildirim Sistemi Nasıl Olmalı?

 Oturum Başkanları: Op. Dr. Orhan Koç, Prof. Dr. Yücel Demiral


 Sağlık Bakanlığı Görüşü- Dr. Özkan Kaan Karadağ (Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görüşü- Dr. Bülent Gedikli (İSGÜM)

 Sosyal Güvenlik Kurumu Görüşü- Uzm. Dr. İlhan Göktay (Sosyal Güvenlik Kurumu, Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı)


11.30-12.30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1

 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Meral Saygun, Prof. Dr. Meral Türk


12.30-13.30 Öğle Yemeği


12.30-13.30 TARTIŞMALI POSTER SUNUMLARI

 Oturum Başkanları: Doç. Dr. Özlem Kar Kurt, Doç. Dr. Sibel Kıran, Doç. Dr. Hakan Baydur, Uzm. Dr. Nur Töreyin, Uzm. Dr. Nejdiye Güngördü Mazıcan, Uzm. Dr. Mehmet Erdem Alagüney, Uzm. Dr. Ayşe Coşkun Beyan, Uzm. Dr. Nur Şafak Alıcı, Dr. Ayşe Öztürk, Dr. Buhara Önal


13.30-15.00 PANEL: Meslek Hastalıkları Tanı Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Yeri ve Önemi

 Oturum Başkanları: Dr. İstemi Oral, Prof. Dr. Arzu Mirici


 İş Yeri Hekimi Bakışı ile- Dr. Zühtü Şahin (İşyeri Hekimleri Derneği)

 İSG Alanında Güvenlik Kültürü- İSG Uzm. Furkan Kahraman (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)

 İşyeri Hemşiresi Bakışı ile- Prof. Dr. Nihal Esin (İŞHEMDER)

 İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Bakışı- Uzm. Dr. Mehmet Erdem Alagüney (Eskişehir Yunus Emre Devlet Hast.)


15.00-15.30 Kahve Arası


15.30-16.30 PANEL: Mesleksel Solunum Sistemi Hastalıkları- Mesleksel Cilt Hastalıkları

 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Eyüp Sabri Uçan, Prof. Dr. Akın Kaya 


 Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları- Prof. Dr. Ahmet Uğur Demir

 Mesleki Dermatozlar- Prof. Dr. Şebnem Aktan


16.30-18.00 PANEL: Tarafların Meslek Hastalıklarına Bakışı

 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali Naci Yıldız, Uzm. Dr. Mevlüt Karataş


 İşçi Bakış Açısı- Barış İyiaydın (TÜRK-İŞ)

 İşveren Bakış Açısı- Avukat Nagehan Akan (TİSK)

 Sağlık Bakanlığı Yaklaşımı- Dr. Ahmet Özlü (Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Gn. Md. Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanı)

 Sosyal Taraflar ve Meslek Hastalıkları- Prof. Dr. Zeki Erdut (DEÜ İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl.)

 


6 Ekim 2018, Cumartesi

Hasan Tahsin Salonu


09.00-09.45 KONFERANS: İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlık Alanında Yapılan Çalışmalar ve İleriye Yönelik Perspektif

 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet Uğur Demir, Prof. Dr. Nuray Özgülnar


 Prof. Dr. Arif H. Çımrın


09.45-10.45 PANEL: Meslek Hastalıklarında Surveyans

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gül Ergör


 Sağlık Gözetimi Uygulama Örnekleri- Dr. Buhara Önal

 Ülke Örnekleri- Uzm. Dr. Sultan Pınar Çetintepe


10.45-11.00 Kahve Arası


11.00-12.00 PANEL: Mesleksel Kas İskelet Sistemi Hastalıkları- Mesleksel Nörolojik Hastalıklar

 Oturum Başkanları: Doç. Dr. Engin Tutkun, Prof. Dr. Yeşim Kirazlı


 Mesleki Kas İskelet Sistemi Hastalıkları- Uzm. Dr. Banu Dilek

 Mesleki Nörolojik Hastalıklar- Prof. Dr. Fikret Bademkıran


12.00-13.00 Öğle Yemeği


13.00-14.00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2

 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gül Ergör, Prof. Dr. Ahmet Uğur Demir


14.00-15.00 PANEL: İşyerinde Sağlık ve Hastalık Yönetimi

 Oturum Başkanları: Doç. Dr. Mehtap Türkay, Dr. Hakan Toksöz


 İşe Giriş Muayenesinin Önemi- Uzm. Dr. Atınç Kayınova

 Erişkinlerde Sağlık Taramaları ve Bağışıklama Önerileri- Dr. Öğr. Üyesi Nursel Çalık Başaran

 İş Yerinde Kronik Hastalıkların Yönetimi- Dr. Didem Terzi


15.00-15.30 Kahve Arası


15.30-16.45 PANEL: Meslek Hastalıklarında Güncel Konular

 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bahriye Oya İtil, Prof. Dr. Meral Türk


 İSG Alanında Madde Bağımlılığı- Doç. Dr. Tolga Binbay

 Psikososyal Riskler ve Mobing- Uzm. Dr. Ceyda Şahan

 Çalışma Hayatı ve Kanser- Uzm. Dr. Abdülsamet Sandal

 İş Sağlığı Alanında Laboratuvar Temelli Araştırma Örnekleri- Uzm. Dr. Canan Demir

 Nanotoksikoloji ve İş Sağlığı- Doç. Dr. Özlem Kar Kurt


16.45-17.15 KONGRE KAPANIŞI